נויורק
2012
סימני שאלה
2011
חסמבה דור 3
2012
האלופה 2
2008
האלופה 3
2009
נויורק 2
2013
ילדי ראש הממשלה
2011
ילדי ראש הממשלה 2
2012