עבודה ערבית 2
2009
עבודה ערבית 3
2011
גירושים נפלאים
2010
גירושים נפלאים 2
2011
עבודה ערבית 4
2013
הבורגנים
2000
הבורגנים 2
2002
הבורגנים 3
2003