תמונות יפואיות
1995
הבורר
2007
הבורר 2
2009
הבורר 3
2010
אבודים באסיה
2013
מילואים
2006
שנות השמונים
2013