חגיגה בסנוקר
1975
תעלת בלאומילך
1970
הגונב מגנב פטור
1977
מלך ליום אחד
1980
שוד הטלפונים הגדול
1972
לופו בניו יורק
1976
החברים של יאנה
1999
אסקימוסים בגליל
2007
סלומוניקו
1972
הקוסם המחזמר - 2008
2008
אין שמות על הדלתות
1997