הפרלמנט
2012
עבודה ערבית
2007
עבודה ערבית 2
2009
עבודה ערבית 3
2011
עבודה ערבית 4
2013