גיבור על נמלים
2006
פשוט מאוהבת
2005
כאריות לכבשים
2007
השעות
2002
הגשרים של מחוז מדיסון
1995