תמונות יפואיות
1995
עבודה ערבית
2007
עבודה ערבית 2
2009
עבודה ערבית 3
2011
עבודה ערבית 4
2013
חטופים
2010
חטופים 2
2012