כוח ג`י
2009
טד החוקר המבולבל
2013
מר פיבודי ושרמן
2014