אורים ותומים
2012
עבודה ערבית 2
2009
עבודה ערבית 3
2011
עבודה ערבית 4
2013
חצויה
2009
חצויה 2
2010